Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete I » Praktik: Socialt arbete

Praktik: Socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SOC05
Namn: Praktik: Socialt arbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan stöda klienter i vardag och kris inom det sociala arbetets verksamhetsformer
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder i arbetet med klienter
- Uppvisar ett professionellt och utvecklingsinriktat förhållningssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen