Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete I » Missbruks- och beroendevård

Missbruks- och beroendevård

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SOC04
Namn: Missbruks- och beroendevård
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera risker och resurser i relation till missbruk och beroende
- Kan handleda i missbrukarvårdens servicesystem och kan fördomsfritt arbeta bland utsatta individer och grupper
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder och arbeta mångprofessionellt inom missbrukarvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen