Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete I » Socialt arbete i skolan

Socialt arbete i skolan

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SOC03
Namn: Socialt arbete i skolan
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera risker och resurser i elevers och studerandes vardag
- Har kunskaper i elev- och studerandevårdens juridik och servicesystem
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder på individ och gruppnivå samt omfattar ett elev- och studerandecentrerat arbetssätt
- Kan arbeta mångprofessionellt inom elev- och studerandevården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen