Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete I » Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SOC02
Namn: Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera risker och resurser i utsatta barns, ungas och familjers vardag
- Har kunskaper i barnskyddets juridik och service
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder och omfattar ett barncentrerat arbetssätt
- Kan arbeta mångprofessionellt inom barnskyddets serviceformer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen