Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandling

Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandling

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS05
Namn: Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till det egna yrkesområdets ansvar i omvårdnadsarbetet och kan fungera etiskt i omvårdnadssituationer
- Kan grunderna i omvårdnad, läkemedelsbehandling och farmakologi
- Kan arbeta ergonomiskt och beakta säkerhetsföreskrifter i omvårdnadsarbetet
- Kan handleda klienter i användning av hjälpmedel för att stöda funktionsförmåga
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen