Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Arbetsvägledning

Arbetsvägledning

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS04
Namn: Arbetsvägledning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om arbetsmarknaden och sociala risker kopplade till arbetslöshet och -oförmåga
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamhet
- Kan handleda klienter i arbetslivsrelaterade sociala och ekonomiska frågor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen