Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Handledning av personer med funktionsnedsättningar

Handledning av personer med funktionsnedsättningar

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS03
Namn: Handledning av personer med funktionsnedsättningar
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper i olika funktionsnedsättningar samt deras påverkan på individens livsvillkor
- Kan handleda i rättigheter och serviceformer för personer med funktionsnedsättningar
- Kan främja delaktighet, självbestämmande och funktionsförmåga bland personer med funktionsnedsättningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen