Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Socialgerontologi

Socialgerontologi

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS02
Namn: Socialgerontologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskap om och förståelse för åldrandet och livet som senior och äldre
- Kan handleda seniorer och äldre inom det sociala servicesystemet och samarbeta med anhöriga och andra professionella inom äldreomsorgen
- Kan planera, genomföra och utvärdera resursförstärkande metoder inom äldreomsorgen i syfte att främja äldres hälsa och funktionsförmåga
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen