Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Social servicehandledning » Socialhandledning och social rehabilitering

Socialhandledning och social rehabilitering

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SS01
Namn: Socialhandledning och social rehabilitering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan handleda individer och grupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering
- Kan arbeta med klientprocesser, serviceplanering och utvärdering av stödåtgärder
- Kan främja klientens delaktighet och förhåller sig sensitivt till olika klienters behov
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen