Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialpedagogiskt arbete » Socialpedagogiskt arbete bland unga

Socialpedagogiskt arbete bland unga

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SA05
Namn: Socialpedagogiskt arbete bland unga
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Har kunskap om ungas livsvillkor, resurser och behov av stöd i vardagen
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland unga
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen