Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialpedagogiskt arbete » Utveckling och lärandets processer

Utveckling och lärandets processer

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SA03
Namn: Utveckling och lärandets processer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskap om barns och ungas utveckling och lärande
- Kan grunderna i pedagogisk planering
- Har ett resursförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen