Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialpedagogiskt arbete » Grunder i socialpedagogik

Grunder i socialpedagogik

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SA02
Namn: Grunder i socialpedagogik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskap i socialpedagogikens teorier och de socialpedagogiska verksamhetsprinciperna
- Kan tillämpa funktionella metoder för olika klientgrupper
- Kan främja klienters delaktighet och har ett resursförstärkande förhållningssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen