Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialpedagogiskt arbete » Grunder i forskningsmetodik

Grunder i forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SA01
Namn: Grunder i forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Förstår grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt
- Kan söka, hantera och kritiskt värdera information inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
- Känner till och förstår forskningsmetodiska grundbegrepp och forskningsdesign
- Kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska principerna i forsknings- och utvecklingsverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen