Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare

Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSB
Namn: Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar: Studerande skall förutom de behörighetsgivande valfria studierna avlägga 10 sp valfria studier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen