Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Grundstudier » Samhället och professionen » Introduktion till yrkeshögskolestudier

Introduktion till yrkeshögskolestudier

Utförandeplaner
Kod: CA15IN01
Namn: Introduktion till yrkeshögskolestudier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen
- Kan studera smart och effektivt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen