Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod: LÄR
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskning och utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan delta i utecklings- innovations- och forskningsprocesser samt dokumentera dessa
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen