Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa » TEORETISKA STUDIER » Biomedicinsk vetenskap » Läkemedelsbehandling 2

Läkemedelsbehandling 2

Utförandeplaner
Kod: VÅV14BV07
Namn: Läkemedelsbehandling 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Läkemedelsbehandling 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- behärskar förverkligandet av avancerad läkemedelsbehandling hos både vuxna och hos barn
- behärskar vätskebehandling och blodtransfusioner
- behärskar receptlära
- behärskar patienthandledning och patientsäkerhet i samband med läkemedelsbehandling
- behärskar läkemedelsräkning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen