Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa » TEORETISKA STUDIER » Biomedicinsk vetenskap » Klinisk farmakologi och farmakoterapi

Klinisk farmakologi och farmakoterapi

Utförandeplaner
Kod: VÅV14BV05
Namn: Klinisk farmakologi och farmakoterapi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om farmakologi i ett biovetenskapligt medicinskt och farmakologiskt kontext
- har kunskap om läkemedel inom de vanligaste folksjukdomarna
- har kunskap om olika typer av smärtmediciner
- har kunskap om antikoagulansbehandling
- har kunskap om läkemedel som är allmänna inom flera olika sjukdomsgrupper
- kan tillämpa sin kunskap i samband med läkemedelsräkning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen