Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Klinisk laboratoriepraktik » Klinisk laboratoriepraktik 4

Klinisk laboratoriepraktik 4

Utförandeplaner
Kod: BA14KL04
Namn: Klinisk laboratoriepraktik 4
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: Klinisk laboratoriepraktik 1-3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i klinisk laboratorieverksamhet och har tillägnat sig ett konstruktivt kritiskt och utvecklande grepp om arbetet
- har beredskap för kvalitetssäkring och -utveckling
- omfattar de etiska riktlinjer som är grundläggande för arbetet
- kan verka som sakkunnig inom området
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen