Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik » Nuklearmedicinsk bioanalytik och strålsäkerhet

Nuklearmedicinsk bioanalytik och strålsäkerhet

Utförandeplaner
Kod: BA14BI07
Namn: Nuklearmedicinsk bioanalytik och strålsäkerhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och fysiologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i neurofysiologiska funktionsundersökningar av nerver, muskler, ryggmärg och hjärna.
- kan grundprinciperna i användandet av gammakamera och känner till andra avbildningsmetoder inom nukleärmedicin samt känner till nukleärmedicinsk patologi
- kan grundprinciperna i strålsäkerhet
- kan grundprinciperna i användning av radioaktiva ämnen och radiofarmaka
- har grundläggande insikter i patientens helhetsvård
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen