Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2

Utförandeplaner
Kod: BA14BV03
Namn: Anatomi och fysiologi 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i matspjälknings- och utsöndringsorganens uppbyggnad och funktion
- har insikter i kroppens vätskebalans
- känner till centrala informationskällor inom området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen