Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vårdområdet » Farmakologi

Farmakologi

Utförandeplaner
Kod: BA14VG05
Namn: Farmakologi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen