Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Vägen till framgång i studier » Individuell inlärning 2

Individuell inlärning 2

Utförandeplaner
Kod: FE10FS03
Namn: Individuell inlärning 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- utvecklar beredskap till företagande
- känner sina styrkor som studerande och kan utveckla sin förmåga att utvärdera sin egen inlärning och kunnande
- kan planera, organisera och utveckla sin egen inlärning och kompetens
- kan använda kreativitet för att lösa problem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen