Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Molekylärbiologi

Molekylärbiologi

Utförandeplaner
Kod: BA14BV11
Namn: Molekylärbiologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om gener, genexpression och genetik
- förstår genernas betydelse vid proteinsyntesen
- behärskar grundläggande genetiska beräkningar
- behärskar molekylärbiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom molekylärbiologi
- förstår betydelsen av molekylärbiologi inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen