Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » Alternativa studier » Alternativa studier i bioanalytik » Fysiologisk och nuklearmedicinsk bioanalytik 2

Fysiologisk och nuklearmedicinsk bioanalytik 2

Utförandeplaner
Kod: BA14BA03
Namn: Fysiologisk och nuklearmedicinsk bioanalytik 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biovetenskap
Bioanalytik
Fysiologisk bioanalytik
Nuklearmedicinsk och neurofysiologisk bioanalytik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- har fördjupade insikter i patientnära undersökningar inom
klinisk fysiologins och nukleärmedicinskt område samt insikter
i användning av radioaktiva ämnen vid undersökningarna
- är förtrogen med vård av patienter i samband med undersökningar
- kan arbeta i enlighet med strålsäkerhetsföreskrifter och känner till strålsäkerhetsbestämmelser
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioanalytik
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen