Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » Alternativa studier » Alternativa studier i bioanalytik » Hematologisk bioanalytik 2

Hematologisk bioanalytik 2

Utförandeplaner
Kod: BA14BA02
Namn: Hematologisk bioanalytik 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biovetenskaper
Bioanalytik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- har kunskap om laboratorieundersökningar och kan bedöma laboratorieundersökningsresultat relaterade till anemier, blodsjukdomar, koagulationsrubbningar och blodtransfusionskontroll
- söker aktivt och kan tillgodogöra sig ny kunskap
- kan fungera som sakkunnig inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen