Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » Alternativa studier » Alternativa studier i bioanalytik » Mikrobiologisk bioanalytik 2

Mikrobiologisk bioanalytik 2

Utförandeplaner
Kod: BA14BA04
Namn: Mikrobiologisk bioanalytik 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biovetenskap
Bioanalytik
Mikrobiologisk bioanalytik 1
Mikrobiologisk metodik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har insikter i mikrobiologisk metodik, virologi, mykologi och parasitologi
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom mikrobiologisk bioanalytik
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom mikrobiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteratur/föreläsningar kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen