Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » Alternativa studier » Alternativa studier i bioanalytik » Biokemisk bioanalytik 2

Biokemisk bioanalytik 2

Utförandeplaner
Kod: BA14BA01
Namn: Biokemisk bioanalytik 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biovetenskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har fördjupade insikter i biokemisk bioanalytik
- har kunskap om läkemedelsanalyser, toxikologiska undersökningar och bestämning av tumörmarkörer, porfyriner, vitaminer och spårämnen samt känner till sjukdomar relaterade till undersökningarna
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom biokemisk bioanalytik
- behärskar klinisk biokemisk terminologi
- kan planera en klinisk biokemisk laboratorieundersökning
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen