Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » Alternativa studier » Alternativa studier i bioanalytik

Alternativa studier i bioanalytik

Utförandeplaner
Kod: BA14BA
Namn: Alternativa studier i bioanalytik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biovetenskaper
Bioanalytik
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har fördjupade insikter i en eller flera av dessa: biokemisk bioanalytik, mikrobiologisk metodik, klinisk bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi, klinisk fysiologisk och nukleärmedicinsk bioanalytik, klinisk hematologisk bioanalytik
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen