Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Klinisk laboratoriepraktik

Klinisk laboratoriepraktik

Utförandeplaner
Kod: BA14KL
Namn: Klinisk laboratoriepraktik
SP totalt: 37
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 28    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: Biovetenskaper
Bioanalytikens grunder
Klinisk laboratoriemetodik
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har tillägnat sig ett konstruktivt kritiskt och utvecklande grepp om arbetet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen