Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Klinisk laboratoriemetodik » Mikrobiologisk metodik

Mikrobiologisk metodik

Utförandeplaner
Kod: BA14KM05
Namn: Mikrobiologisk metodik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mikrobiologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i mikrobiologisk metodik och förstår dess andel i patientens vård
- kan utföra mikrobiologisk provtagning, odling, färgning, identifiering och resistensbestämning
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk mikrobiologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen