Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Klinisk laboratoriemetodik

Klinisk laboratoriemetodik

Utförandeplaner
Kod: BA14KM
Namn: Klinisk laboratoriemetodik
SP totalt: 23
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 18    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bioanalytikens grunder
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessen
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metodik
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen