Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Grunder i vård- och bioanalytiskt arbete » Klinisk grundvårdspraktik

Klinisk grundvårdspraktik

Utförandeplaner
Kod: BA14VB02
Namn: Klinisk grundvårdspraktik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Klinisk grundvård
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan skapa goda patientrelationer och tillgodose den enskilda patientens behov av grundvård
- arbetar i enlighet med aseptiska principer
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen