Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Grunder i vård- och bioanalytiskt arbete » Bioanalytikens grunder

Bioanalytikens grunder

Utförandeplaner
Kod: BA14VB01
Namn: Bioanalytikens grunder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har insikter i laboratorieundersökningarnas del i patientens helhetsvård
- har grundläggande färdigheter i den kliniska laboratorieundersökningsprocessen, speciellt i den preanalytiska fasen (förberedelser, patientbemötande, utrustning och material, undersöknings- och provtagningsprocess)
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet är en grundförutsättning för att laboratorieundersökningar skall hålla god kvalitet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Litteratur/läromedel kan till vissa delar vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen