Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » KLINISKA STUDIER » Grunder i vård- och bioanalytiskt arbete

Grunder i vård- och bioanalytiskt arbete

Utförandeplaner
Kod: BA14VB
Namn: Grunder i vård- och bioanalytiskt arbete
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan skapa goda patientrelationer och har färdigheter i grundvård
- har insikter i laboratorieundersökningarnas del i patientens
helhetsvård
- har grundläggande färdigheter i den kliniska laboratorieundersökningsprocessens preanalytiska fas och i patientnära analytik
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet
- beaktar etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden som hör till verksamheten
- beaktar hållbar utveckling inom området
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen