Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik » Immunologisk metodologi

Immunologisk metodologi

Utförandeplaner
Kod: BA14BI06
Namn: Immunologisk metodologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Immunologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har fördjupade kunskaper om lymfocyter, antikroppar och immunologiska metoder som används inom klinisk diagnostik
- förstår principerna för de immunologiska metoderna
- behärskar avancerad immunologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande immunologiska metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen