Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik » Hematologisk bioanalytik 1

Hematologisk bioanalytik 1

Utförandeplaner
Kod: BA14BI05
Namn: Hematologisk bioanalytik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hematologi
Hematologisk metodik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- är förtrogen med värdering och bedömning av perifera blodutstryk i relation till olika faktorer som påverkar blodcellsmorfologin samt till olika sjukdomstillstånd (anemier, infektioner, övriga benigna tillstånd, myeloproliferativa och lymfoproliferativa tillstånd, MDS samt leukemier)
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen