Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik » Molekylärbiologisk, cytologisk och histopatologisk bioanalytik

Molekylärbiologisk, cytologisk och histopatologisk bioanalytik

Utförandeplaner
Kod: BA14BI02
Namn: Molekylärbiologisk, cytologisk och histopatologisk bioanalytik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Cellbiologi
Molekylärbiologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om ärftliga sjukdomar och det finska sjukdomsarvet
- har insikter om analys av gener, celler och vävnader i samband med sjukdomar i olika organ
- har grundläggande insikter i cytologi och histopatologi
- har fördjupade kunskaper om cell- och molekylärbiologiska metoder
- behärskar klinisk cytologisk, histopatologisk och molekylärbiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom molekylärbiologisk, cytologisk och histopatologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen