Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik » Biokemisk bioanalytik 1

Biokemisk bioanalytik 1

Utförandeplaner
Kod: BA14BI01
Namn: Biokemisk bioanalytik 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biokemi
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter om analys av biomolekyler i samband med sjukdomar i olika organ, såsom levern, njurarna, pankreas, tyreoidea, matspjälknings-, fortplantnings- och cirkulationsorganen
- har kunskap om preanalytiska faktorer inom biokemisk bioanalytik
- känner till vanliga ämnesomsättnings-, utsöndrings- och hormonstörningssjukdomar
- förstår betydelsen av laboratorieresultat inom biokemisk bioanalytik
- behärskar grundläggande klinisk biokemisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen