Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Bioanalytik

Bioanalytik

Utförandeplaner
Kod: BA14BI
Namn: Bioanalytik
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 19    År 3: 8    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeande
- har insikter om analys av biomolekyler, gener, celler och vävnader i samband med sjukdomar i olika organ, såsom levern, njurarna, lungorna, pankreas, tyreoidea matspjälknings-, fortplantnings- och cirkulationsorganen
- har fördjupade kunskaper om immunologiska metoder och
behärskar terminologin
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Litteratur/läromedel kan till en del vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen