Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Cellbiologi

Cellbiologi

Utförandeplaner
Kod: BA14BV05
Namn: Cellbiologi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om cellernas struktur och funktion
- känner till funktionen hos cellorganellerna
- kan identifiera cellorganellerna
- har kunskap om celldelning och celldöd
- har kunskap om människans celler och embryologi
- behärskar cellbiologisk och terminologi
- känner till centrala informationskällor inom cellbiologi
- förstår betydelsen av cellbiologi inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen