Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1

Utförandeplaner
Kod: BA14BV02
Namn: Anatomi och fysiologi 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i människans stöd- och rörelseorgan
- är förtrogen med människans cirkulation och andning
- är förtrogen med centrala informationskällor inom området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioanalytik
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen