Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper

Biovetenskaper

Utförandeplaner
Kod: BA14BV
Namn: Biovetenskaper
SP totalt: 29
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 16    År 2: 13    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om molekyler som bygger upp levande organismer
- har kunskap om människans normala biokemi och biologi dvs cellbiologi, histologi, molekylärbiologi, hematologi, immunologi, anatomi och fysiologi
- har kunskap om genernas betydelse och genetik
- har kunskap om mikrobernas biologi och grundläggande klinisk mikrobiologi
- är förtrogen med människans hematologi och grundläggande klinisk hematologi
- förstår betydelsen av biovetenskaper inom bioanalytiken
- kan söka fram och ta del av biovetenskaplig information
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen