Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Grunder för metodik

Grunder för metodik

Utförandeplaner
Kod: BA14GM
Namn: Grunder för metodik
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratoriearbete, säkerhet och grundläggande metodik
- har grundläggande insikter i allmän fysik, allmän och oorganisk
kemi samt organisk kemi
- förstår betydelsen av hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Till grunder för metodik hör även praktikkursen Laboratoriemetodik 2


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen