Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vårdområdet » Klinisk grundvård

Klinisk grundvård

Utförandeplaner
Kod: BA14VG03
Namn: Klinisk grundvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande färdigheter i kliniskt vårdarbete och i centrala kliniska vårdmetoder
- är förtrogen med god ergonomi och inser betydelsen av att handla enligt aseptiska principer
- kan tillämpa interaktiva färdigheter, omfattar helhetssyn och processtänkande i vården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen