Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vårdområdet » Social- och hälsovård i Finland

Social- och hälsovård i Finland

Utförandeplaner
Kod: BA14VG02
Namn: Social- och hälsovård i Finland
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde i Finland
- känner till hälso- och sjukvårdsorganisationer samt tredje sektorn
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen