Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vårdområdet

Grunder i vårdområdet

Utförandeplaner
Kod: BA14VG
Namn: Grunder i vårdområdet
SP totalt: 11
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde för att kunna placera klinisk laboratorieverksamhet i ett helhetsperspektiv
- kan ge första hjälp och känner till vad som gäller vid undantagstillstånd
- har grundläggande färdigheter i kliniskt vårdarbete och i läkemedelsbehandling
- förstår betydelsen av hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen