Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Statistik

Statistik

Utförandeplaner
Kod: BA14FU02
Namn: Statistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har insikter i statistiska grundbegrepp samt i kvantitativ datainsamling och analys
- behärskar det mest centrala i beskrivande statistik; sannolikhetslära och estimation samt i hypotesprövning och bivariata sambandstester
- kan använda och tolka de viktigaste statistiska metoderna som tillämpas inom klinisk laboratorieverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen