Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: BA14FU01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen samt i projekt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt samt kunskapsintressen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen