Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utförandeplaner
Kod: BA14FU
Namn: Forskning och utveckling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande kunskaper i vetenskapsteori
- har insikter i kvantitativa och statistiska grundbegrepp samt i de vanligaste kvalitativa forskningsmetoderna
- är förtrogen med forskningsprocessen och de ingående faserna
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen